De Kleijne Band heeft als doel het actief beoefenen en bevorderen van ontspanningsactiviteiten door mensen met een beperking door middel van muziek

De Kleijne Band is in 1984 opgericht onder de naam Dukdalf Band. Mede oprichter van de band was de heer Theo de Kleijn. Hij werkte op de afdeling personeelszaken van het bedrijf Dukdalf in Maassluis en was de eerste dirigent van de band. In 1988 kwam Riet Barendrecht erbij als muzikaal begeleidster.

De repetities vonden plaats in de kantine van Dukdalf. Bij de start waren het uitsluitend werknemers van Dukdalf, die lid waren, maar daar kwamen al spoedig leden van buitenaf bij. In 2003 gaf het bedrijf Dukdalf aan de kantine te willen uitbreiden en kwam het verzoek om uit te zien naar een andere oefenruimte.

 

Na diverse omzwervingen in Maassluis kreeg De Kleijne Band in 2006, tezamen met Het Wapen van Maassluis en Kunst Na Arbeid, de beschikking over Het Muziekgebouw dat op initiatief van de gemeente Maassluis en woningcorporatie Maasdelta tot stand kwam.
Omdat er geen direct verband meer was met het bedrijf Dukdalf is in 2007 besloten de naam te wijzigen in De Kleijne Band. Dit als eerbetoon aan Theo de Kleijn, die tot zijn overlijden in november 2002 de band dirigeerde. Zijn plotselinge overlijden vond plaats tijdens het jaarlijks concert in Theater Schuurkerk. In mei 2003 is Vincent van Donge als dirigent bij De Kleijne Band gekomen.

Voor het bespelen van de keyboards wordt gebruik gemaakt van bladmuziek dat bij de Jostiband wordt aangeschaft.
De muzieknotatie wordt aangegeven door gekleurde ronde stickertjes, die corresponderen met identieke stickertjes, die op de toetsen van het te bespelen instrument zijn geplakt. Verder worden diverse ritme-instrumenten door de muzikanten bespeeld.