LEDEN

Leden van De Kleijne Band zetten zich elke week volledig en met veel plezier in
op de maandagse repetitieavonden om uiteindelijk zo’n vier keer per jaar aan het publiek te tonen waartoe zij in staat zijn. Aan het eind van het jaar spelen zij hun jaarlijkse concert voor donateurs, sponsoren en belangstellenden.

Dit alles onder deskundige leiding van dirigent Vincent van Donge en Riet Barendrecht als muzikaal begeleidster van de leden

Op dit moment telt de Kleijne Band 16 leden, maar er zijn nog voldoende instrumenten beschikbaar voor nieuwe leden die gezellig mee willen doen of het in elk geval eens willen proberen om muziek met ons te maken.

Ereleden van de Kleijne Band:
Henny de Kleijn, echtgenote van de oprichter Theo de Kleijn.

Phie Mostert, oud bestuurslid.

Vrijwilligers
Sinds enige maanden zijn twee vrijwilligers zeer actief bij De Kleine Band: Eveline Schaap en Peter Torn.

Nieuws