Ons Privacybeleid

De Kleijne Band Maassluis, statutair genaamd Dukdalf-Band, beschrijft in deze berichtgeving hoe zij welke gegevens van haar leden vastlegt en wat zij ermee doet. Een en ander naar aanleiding van de nieuwe EU Privacywetgeving 2018. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Kleijne Band kan persoonsgegevens over de leden verwerken, doordat zij gebruik maken van de diensten van de vereniging omdat zij hun persoonsgegevens hebben verstrekt om het lidmaatschap van De Kleijne Band aan te gaan.

De Kleijne Band heeft de volgende persoonsgegevens vastgelegd:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Tevens zijn de persoonsgegevens van de eventuele vertegenwoordigers op deze wijze vastgelegd.

Waarom zijn deze gegevens vastgelegd en hoe lang worden deze gegevens bewaard?

De Kleijne Band verwerkt de persoonsgegevens om per email of telefonisch contact met de leden en/of hun vertegenwooriger op te kunnen nemen als zij daar om verzoeken, en/of om hen schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien zij telefonisch onverhoopt niet bereikt kunnen worden. In noodzakelijke gevallen worden ook de vertegenwoordigers van de leden telefonisch en/of schriftelijk benaderd.

De Kleijne Band bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, te realiseren. Binnen één jaar na het beëindiging van het lidmaatschap of vertegenwoordiging zullen de persoonsgegevens uit het bestand worden verwijderd.

Delen met anderen

De Kleijne Band verstrekt de persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met de leden en/of hun vertegenwoordiger of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden om geen enkele andere reden beschikbaar gesteld aan anderen.  Verstrekte gegevens worden niet tegen betaling of om niet aan derden beschikbaar gesteld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Het lid heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Hij/zij kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het secretariaat van De Kleijne Band: pjvdnoll@kpnmail.nl . Het secretariaat zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beeldmateriaal

Voor het gebruik van foto’s of video in publicitaire uitingen of op de website van De Kleijne Band (www.dekleijneband.nl) is door de leden of hun vertegenwoordiger toestemming gegeven door het ondertekenen van het formulier: Toestemming voor publicatie foto’s en/of video’s.

Beveiligen

De Kleijne Band neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De Kleijne Band is onder de naam Dukdalf-Band ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Vlaardingen onder nummer 40386464